Escribe y encuentra lo que buscas:

Places de professorat extern a ESCI-UPF

ESCI-UPF ofereix una docència de qualitat que combina el rigor acadèmic i l’aplicació pràctica dels coneixements. Actualment s’obre un procés de selecció de professorat extern per a les següents matèries.


Matèries

 • Mètodes quantitatius en l’àmbit de l’analítica empresarial 
 • Digital Marketing (SEO, Web Analytics, Social Media) 
 • Agile & Lean Management 
 • Design Thinking, Creativity & UI/UX
 • Estratègies d’innovació i transformació digital  
 • Gestió de tecnologies digitals en l’àmbit internacional (Blockchain, intel·ligència artificial, Big Data, Machine Learning, e-CRM)

Documentació a presentar

 • Títol de llicenciatura o grau. En cas de títol emès per una universitat estrangera, cal presentar-ne l’homologació o el reconeixement
 • Currículum complet, en el qual caldrà incloure nom i dades de contacte de dues persones que puguin servir de referència
 • Experiència de docència en anglès
 • Carta de motivació

Es valorarà

 • Títol de doctorat
 • Experiència professional (preferiblement internacional) en la matèria
 • Coneixements i experiència en l’ús de tecnologies digitals
 • Possibilitat d’impartir la docència en anglès

Procediement

Les persones interessades han de fer arribar el seu CV  (amb indicació del nom i les dades de contacte d’almenys dues persones que puguin facilitar una carta de recomanació), la documentació requerida i la resta de la documentació susceptible de ser valorada mitjançant el següent formulari abans del 16 de maig del 2021.

En la darrera fase del procés de selecció es demanarà als candidats preseleccionats que facin una breu presentació oral.

Aplicar